การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การผ่อนคลายทางไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การสังเคราะห์ฟิล์มพอลิยูรีเธนจากน้ำมันสกัดของเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล; พัชร์ชานันท์ ไชยวรรธ์ณ; วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2552ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นชนิดปรับปรุงผสมกับวัสดุไอโอโนเมอร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดแก๊สชัยศักดิ์ อิสโร; พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นชนิดปรับปรุงผสมกับวัสดุไอโอโนเมอร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดแก๊สชัยศักดิ์ อิสโร; พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ประสิทธิภาพของพอลิยูรีเทนผสมนาโนซิลเวอร์ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; เอื้อมพร เอี่ยมแพร; วิสาตรี คงเจริญสุนทรี
2555สมบัติทางความร้อนของซัลโฟเนเต็ด พอลิสไตรีนพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์; เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล; กนกวรรณ ประมวล; พัชร์ชานันท์ ไชยวรรธ์ณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์