การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยการวิเคราะห์การจำแนกและข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านเสียง จากการจราจรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีนิรันดร์ วิฑิตอนันต์; ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2537การหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประมาณค่าระดับความดังเสียงเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง โดยใช้วิธีการจำลองสถาณการณ์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกผลิตภัณฑ์สำหรับการควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรระหว่างวิธีการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์และวิธีข่ายงานระบบประสาทปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์; กิดาการ สายธนู; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์