การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ อุปสรรค ความสามารถแห่งตน ต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพ และความสามารถทางกาย ของนักกีฬาบาดเจ็บระดับความรุนแรงปานกลางนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สายสมร เดชคง; บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ; อัญชลี สุขในสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ อุปสรรค ความสามารถแห่งตนต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพและความสามารถทางกายของนักกีฬาบาดเจ็บระดับความรุนแรงปานกลางนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัญชลี สุขในสิทธิ์, และอื่นๆ