การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; นารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง พลเมืองดีโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสพลณภัทร ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นารีลักษณ์ ธีระวัฒนะชาติ, และอื่นๆ