การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ธันวพร แพทย์พิทักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อป้องกัน การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระวีวรรณ วิฑูรย์; สมชาย ยงศิริ; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; ตระการ ไชยวานิช; ศิริญญา ปัญญา, และอื่นๆ
2563อุบัติการณ์การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการฉีดสารทึบรังสี ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาธันวพร แพทย์พิทักษ์; ระวีวรรณ วิฑูรย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564อุบัติการณ์การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการฉีดสารทึบรังสี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาระวีวรรณ วิฑูรย์; ธันวพร แพทย์พิทักษ์