การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; ชิตพล ชัยมะดัน; ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561รูปแบบผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหารงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้วจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชิตพล ชัยมะดัน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ, และอื่นๆ