การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ชมนาด สุ่มเงิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุวารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
2562การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเลวารี กังใจ; ชมนาด สุ่มเงิน
2558การพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัดที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ; ชมนาด สุ่มเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข (ปีที่ 2)วารี กังใจ; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ชมนาด สุ่มเงิน; ชลธิชา จันทคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ความสามารถในการมองเห็นสีของผู้สูงอายุภายใต้ระดับความสว่างที่ต่างกันนารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; พรทวี พึ่งรัศมี; ชมนาด สุ่มเงิน; Tomoko Obama, และอื่นๆ