การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2564ความต้องการและเหตุผลของนิสิตและผู้ปกครองที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์แผนไทยจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพาจุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; รัตนา ศรีสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยในภาคตะวันออกของประเทศไทยปริญญา เรืองทิพย์; ปรัชญา แก้วแก่น; จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา