การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จักรพงษ์ รัตตะมณี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การสํารวจ อนุรักษ์ และพัฒนาพรรณไม้พื้นเมืองในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สําหรับเป็นไม้ดอกไม้ประดับกัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; จักรพงษ์ รัตตะมณี; ชนากานต์ ลักษณะ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2562การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไผ่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเอกรัฐ คำเจริญ; จักรพงษ์ รัตตะมณี; ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561สวนป่าสมุนไพร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช; จักรพงษ์ รัตตะมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560อนุรักษ์และประเมินพันธุ์กุหลาบที่เหมาะสมกับการปลูก ในจังหวัดสระแก้ว [ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)]จักรพงษ์ รัตตะมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร