การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จรัสศรี รูปขำดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียน กรณีศึกษา : เรือนจำพิเศษพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; เอกวิทย์ มณีธร; จรัสศรี รูปขำดี; อายุตม์ สินธพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2552การวิเคราะห์สาเหตุและพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องขังโดยใช้ศิลปะภาพเขียนกรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยาเอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จรัสศรี รูปขำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
2563เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้งทางวาทกรรมของการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับการปฎิรูปทางการแพทย์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; จรัสศรี รูปขำดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์