การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2541การศึกษาหาชนิดสาหร่ายที่เกาะวัสดุได้ดี เพื่อนำมาใช้ในการอนุบาล หอยเป๋าฮื้อขวัญเรือน ปิ่นแก้ว; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; อัมพร คอแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริสุทธิ์ จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกขวัญเรือน ปิ่นแก้ว; อมรรัตน์ ชมรุ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริสุทธิ์จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนขวัญเรือน ปิ่นแก้ว; อมรรัตน์ ชมรุ่ง; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล