การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กาญจนา หริ่มเพ็ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 23 จากทั้งหมด 23 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งบัญญัติ สุขศรีงาม; กาญจนา หริ่มเพ็ง; นิสา ไกรรักษ์; ปริยา นุพาสันต์; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล, และอื่นๆ
2561แหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งเทศบาลเมืองสัตหีบจังหวัดชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ชูตา บุญภักดี; กาญจนา หริ่มเพ็ง; ฉัตรธิดา ชามนตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561แหล่งที่มาและการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ในป่าชายเลนเมืองใหม่บริเวณปากคลองห้วยละมุจังหวัดชลบุรีถนอมศักดิ์ บุญภักดี; ชูตา บุญภักดี; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วรรธนะภัฎ อยู่ไทย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์