DSpace Repository

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Author "กรุงไท นพรัตน์"

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Author "กรุงไท นพรัตน์"

Sort by: Order: Results:

  • กรุงไท นพรัตน์; โอฬาร ถิ่นบางเตียว (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563)
    บทความเรื่อง ปฐมบทฟุตบอลไทยภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443 - 2475 เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองของฟุตบอลไทย โดยมีวัตถุประสงค์ศึกษาประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยในช่วงภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ พ.ศ. 2443 ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account