DSpace Repository

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Author "อาทรี วณิชตระกูล"

Browsing บทความวิชาการ (Journal Articles) by Author "อาทรี วณิชตระกูล"

Sort by: Order: Results:

  • อาทรี วณิชตระกูล (2558)
    บทความนี้มุ่งพิจารณาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในฐานะที่เป็นเรื่องเล่า โดยศึกษาวิเคราะห์ เรื่องเล่าเกี่ยวกับวีรกรรมชาวบ้านบางระจันที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยช่วงก่อนการ เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าครั้งที่สอง และวรรณกรรม ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account