DSpace Repository

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในประเทศไทย

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account