DSpace Repository

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account