DSpace Repository

Browsing by Subject "AB-algebras"

Browsing by Subject "AB-algebras"

Sort by: Order: Results:

  • Lee Sassanapitax; Boonyong Sriponpaew (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2565)
    ในบทความนี้แนวคิดของไอดีลแบบแอนติวิภัชนัยของพีชคณิตแบบ AB ได้รับการแนะนำและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการพิสูจน์อีกทั้งเราได้ศึกษาลักษณะเฉพาะโดยใช้แนวคิดของสับเซตลำดับชั้นที่ต่ำกว่า ยิ่งไปกว่านั้นเราได้ให้คุณสมบัติของผลคู ...